CIŚNIENIE PODCZAS SPALANIA

Podczas spalania ciśnienie w cylindrze silnika doładowy­wanego wzrasta wolniej niż w silniku wolnossącym, jed­nak z uwagi na podwyższone ciśnienie końca sprężania (początku spalania) szczytowe ciśnienie spalania jest na ogół większe niż w silniku wolnossącym. Wysokie ciśnienie doła­dowywania (powyżej 1,5 kG/cma) przyczynia się do wystę­powania wysokiego szczytowego ciśnienia spalania (ponad 100kG/cm2), lecz pomimo to biegsilnika jest niezbyt .W celu ograniczenia obciążenia elementów konstrukcyjnych silnika często obniża się stopień sprężania w silniku dołado­wywanym do 12.. .14. Na ogół stwarza to z kolei koniecz­ność stosowania dodatkowych urządzeń ułatwiających rozruch silnika, szczególnie w niskiej temperaturze oto­czenia.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)