DO OBLICZANIA CHŁODNICY

Do obliczania chłodnicy można posłużyć się następującą zależnością: Q^FCz’q’At [kcal/godz], gdzie: Fcz – powierzchnia czołowa chłodnicy [dcm2], q — zdolność chłodzenia [kcal/dcm* • godż*°C] oraz At — różnica średnich temperatur wody i powietrza na wejściu do chłodnicy [°C], Wartość q wyznacza się doświadczalnie, poddając odpowiednim próbom rdzeń chłodnicy. Przewodzenie ciepła. Przechodzenie ciepła z wody do powietrza scharakteryzować można wykreśłnie, wyznaczając rozkład miejscowych temperatur .Temperatura wody w miarę zbliżania się do ścianki przewodzącej jest coraz niższa. Stromość tego rodzaju spadku temperatur zależ od intensywności przejmowania ciepła przez ściankę odwody, a więc od współczynnika <xw. W samej ściance przewodzącej, w miarę zbliżania się do powierzchni stykającej się Z’ powietrzem, temperatura obniża się, przy czym spadek temperatury w ściance zależy od jej grubości i przewodnictwa cieplnego materiału ścianki, czyli od współczynnika A.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)