DZIĘKI DOŁADOWYWANIU

Dzięki doładowywaniu moc silnika rośnie w pierwszym przybliżeniu proporcjonal­nie do stopnia zwiększania gęstości ładunku. Dotyczy to zarówno silników o za­płonie samoczynnym, jak i iskrowym, jeżeli nie wy­stępuje spalanie detona- cyjne. W dokładnych obli­czeniach poza wpływem doładowywania na przebieg spalania bierze się pod u- wagę również i zmniejszenie pracy wymiany ładunku oraz względne zmniejszenie strat mechanicznych . Wpływ doładowywania na zużycie paliwa,W silnikach o zapłonie iskrowym doła­dowywanie nie po- woduje istotnych zmian jednostkowe­go zużycia paliwa  .Natomiast jednost­kowe zużycie paliwa silnika wysokopręż­nego, doładowywa­nego turbosprężarką zmniejsza się w po­równaniu z silnikiem wolnossącym tym bardziej, im większe jest obciążenie silni­ka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)