DZIĘKI OPOROM TARCIA

Dzięki oporom tarcia pierścień zabezpieczający przekręca się wtedy wraz ze stożkową powierzchnią piasty koła zębatego w ślad za
wałem sprzęgłowym aż do zaniku obwodowych luzów między klinami 0ściankami ich wycięć. Zewnętrzne końce zębów sprzęgła 1 pierścienia zabezpieczającego są zaostrzone, dzięki czemu w punkcie przylegania skosów zębów powstaje siła P, skierowana prostopadle do powierzchni skosów. Wskutek tego pod działaniem osiowej składowej Pi pierścień zabezpieczający zostaje dociśnięty do stożkowej powierzchni piasty koła wału sprzęgłowego. Przesuwka synchronizatora nie zazębia się jednak z wieńcem zębatym pierścienia zabezpieczającego tak długo, jak długo nie ustawią się odpowiednio stożkowe powierzchnie pierścienia zabezpieczającego i piasty koła wału sprzęgłowego, czyli jak długo nie zrównają się prędkości obrotowe wspomnianych elementów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)