JAKOŚĆ NAPEŁNIENIA

Jakość napełnienia cylindrów silnika charakteryzuje: współczynnik napełnienia (*?„); przy czym: rjv = ycfyd, stopień napełnienia (A); przy czym: A = ycfyo = qv’v, gdzie: yc — GdVSs — gęstość świeżego ładunku w cylindrze odniesiona do pojemności skokowej oraz Gc masa świe­żego ładunku w cylindrze. Współczynnik napełnienia silnika doładowywanego jest zawsze nieco większy niż dla silnika wolnossącego takiej samej konstrukcji i w takich samych warunkach pracy.Wydajność sprężarki doładowującej silnik (Gd) [G/obrót] wynosi:Gd = -Vss * Yc’ fi — zYss • yd’ Vv * P = zYss * Yo * A •TT gdzie: 0=1,1… 1,4 — stopień przedmuchu cylindrów. Zwiększanie stopnia przedmuchu {fi) zwiększa skuteczność wewnętrznego chłodzenia cylindrów, lecz jednocześnie po­woduje zmniejszenie ogólnej sprawności silnika.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)