KOŃCOWE CIŚNIENIE

W sprężarce odśrodko­wej końcowe ciśnienie sprężania uzyskuje się więc w dwóch etapach: najpierw w wirniku dzięki siłom odśrodkowym, a następnie w dyfuzorze, wskutek zmiany energii kinetycznej na energię potencjalną. Podstawowe wiadomości dotyczące teorii i konstrukcji sprężarek odśrodkowych po­dano . Przeważnie doładowująca sprężarka pro­mieniowa napędzana jest turbiną wyko­rzystującą energię spalin uchodzących przez rurę wydechową. W przypadku me­chanicznego napędu sprężarki odśrodkowej uzyskuje się piekorzystny przebieg ciśnie­nia doładowania w funkcji prędkości biegu silnika, w związku z czym taki sposób na­pędu sprężarki należy do rzadkości . W celu wyeliminowania wspomnia­nej niedogodności niekiedy sprężarkę od­środkową napędza się poprzez bezstopnio- wą przekładnię sterowaną samoczynnie.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)