OBLICZANIE UKŁADÓW CHŁODZENIA

Ze względów bezpieczeństwa, termostaty regulujące intensywność chłodzenia silników powietrzem wbudowuje się w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia termostatu przesłony były całkowicie otwarte (maksymalny przepływ powietrza). Odwrotnie wbudowanie termostatu w razie jego niesprawności mogłoby spowodować przegrzanie i zniszczenie silnika.Obliczanie chłodnicy wody. Ilość ciepła odbieranego przez ciecz chłodzącą od rozgrzanych części silnika określić można z zależności: Qw = Gw • Atw • cw [kcal/godz], gdzie: Qw — ilość ciepła [kcal/godz], Gw — ciężar cieczy chłodzącej [kG/godz], Atw — przyrost temperatury [°C] oraz cw — ciepło właściwe cieczy chłodzącej [kcal/kG°C], Ciepło oddawane przez chłodnicę do powietrza atmosferycznego wyznacza się z zależności: Qp = Vp • yp • Atp • Cp [kcal/godz], gdzie: Vp — objętość powietrza [m8/godz], yp _ ciężar właściwy powietrza [kG/m3], Atp — przyrost temperatury [° C] oraz cp — ciepło właściwe powietrza

.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)