OKREŚLENIE SPRAWNOŚCI SPRĘŻARKI

Wydajność sprężarki łopatkowej można określić z zależ­ności: Vd = 2 • e • L • (ji • D0 — S • z) * (ns/60)  t]V3 [m8/sek], gdzie: e — mimośrodowość wirnika [m], L — długość wir­nika [m], D0 — średnica cylindra sprężarki [m], S — gru­bość łopatki [m], z — liczba łopatek, rjvs — sprawność obję­tościowa sprężarki. Przeważnie: L(D0 = 0,8.. .1,2; «/A> = = 0,1. ..0,15; «Vs = 0,8.. .0,9. Ciśnienie sprężania można  określić w przybliżeniu z zależności: pa — Po li———— rrr—)[kO/cm2], gdzie: n — wykładnik politropy sprężania = = 1,5… 1,6, a — kąt pomiędzy położeniem łopatki, kiedy jest ona całkowicie wsunięta do wirnika i położeniem od­powiadającym zamknięciu kanału ssącego. Sprawność adiabatyczna sprężarek o wirnikach cztero- łopatkowych wynosi około 0,4…0,5, a sprężarek o wirni­kach sześciołopatkowych dochodzi do 0,6. Zwiększenie liczby łopatek podwyższa sprawność sprężarki, gdyż róż­nice ciśnienia pomiędzy poszczególnymi komorami są mniejsze, przez co maleją straty nieszczelności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)