OPORY MECHANICZNE

Wówczas bo­wiem opory mechanicz­ne układu napędowego oraz bezwładność stoją­cego samochodu są wy­starczające, aby prze­ciwdziałać jego skłon­ności do pełzania. Na­tomiast w zakresie eks­ploatacyjnych prędko­ści obrotowych wału korbowego, a zwłaszcza bliskich znamionowej prędkości biegu silnika, sprawność samochodo­wego sprzęgła hydro­kinetycznego z reguły osiąga’maksimum. . Jeżeli sprzęgło cechuje duża sprawność w za­kresie 1 niskich prędko­ści obrotowych pom­py, określa się je jako sztywne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)