Ostra jazda

Dawno minęły czasy gdy samochody nie były wyposażane w pasy bezpieczeństwa, lub też montowano je tylko przy przednich fotelach, a przepisy nie nakazywały w sposób bezwzględny ich stosowania. Chociaż niektórzy użytkownicy dróg narzekają na pasy bezpieczeństwa, że ich uciskają lub wręcz krępują, to powinniśmy zdecydowanie nakazywać zapięcie pasów przewożonym pasażerom. W razie wypadku pasażer, który nie ma zapiętych pasów, może narazić na tragiczne skutki przy uderzeniu pojazdu nie tylko swoją osobę, ale też i innych ludzi znajdujących się w pojeździe. Gdyby zapinanie pasów było przestrzegane przez wszystkich użytkowników dróg, mogłoby to uratować nawet 20% śmiertelnych ofiar wypadków. W wyniku przeprowadzonej ankiety ustalono, że jedynie 40% użytkowników dróg bezwzględnie stosuje zapinanie pasów. Prawie, co czwarty pasażer nigdy nie zapina pasów bezpieczeństwa, kolejny zaś 24% tylko czasami. Część osób przyznaje, że zapina pasy bezpieczeństwa jedynie na widok policji. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe założenie pasów.