PODCZAS DALSZEGO RUCHU

Obie te części przesuwają się razem jako jedna całość do chwili, kiedy piasta swoim pierścieniem stożkowym zetknie się   ze stożkowym wystę­pem wieńca zębatego na kole .Wskutek oporów tar­cia pomiędzy stożko­wymi powierzchnia­mi prędkości kątowe sprzęganych elemen­tów zaczynają się sto­pniowo wyrównywać.Podczas dalszego ru­chu dźwigni zmiany .biegów tuleja zębata przesuwając się wcis­ka kulki (z przezwy­ciężeniem oporu ich sprężyn) i następnie zazębia się z pomo­cniczym wieńcem zę­batym sprzęganego koła .. Za­trzaski kulkowe są tak dobrane, że pełne włączenie synchroni­zatora następuje do­piero po wstępnym dociśnięciu powierz­chni stożkowych w stopniu wystarczają­cym do wyrównania się prędkości obroto­wych sprzęganych części.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)