PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Podstawowe wiadomości z teorii i konstrukcji sprężare promieniowych i turbin gazowych podano .Spaliny uchodzące z rury wydechowej silnika unoszą ze sobą energię cieplną i kinetyczną, stanowiące łącznie około 30… 35% energii cieplnej wywiązującej się podczas spalania paliwa w cylindrach. Jest to ilość niejednokrotnie większa niż ilość ciepła zamieniana przez silnik na pracę mechaniczną. Zapo- trzebowanie mocy na napęd sprężarki jest dość duże. Np. w celu uzyskania sprężu 1,5.. .2,0 napęd sprężarki po-chłania 12…20% mocy użytecznej silnika,co pociąga za sobą odpowiedni wzrost jednostkowego zużycia paliwa.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)