PRZEJMOWANIE CIEPŁA

Temperatura powietrza w miarę oddalania się od ścianki przewodzącej gwałtownie się obniża. Stromość tego spadku zależy od współczynnika przejmowania ciepła od ścianki do powietrza (ap). Całkowity spadek temperatury jest oczy­wiście równy różnicy średnich temperatur wody I powietrza. Z powyższego wynika, że współczynnik A zależy głównie od wartości współczynnika przejmowania ciepła od ścianki do powietrza (ap). Przejmowanie ciepła. Współczynnik przejmowania ciepła od chłodzonej ścianki do powietrza («p) zależy od sposobu przepływu powietrza wzdłuż tej ściany. Według Prandtla, w powietrzu omywającym ściankę, w bezpośredniej bliskości ścianki w miarę zbliżania się do niej, prędkość przepływu maleje aż do zera. Warstwę powietrza, w której prędkość maleje, nazwano warstwą graniczną .

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)