PRZESTRZEŃ POMIĘDZY

Przestrzeń zawar­ta pomiędzy nimi ulega na przemian zwiększa­niu i zmniejszaniu, dzię­ki czemu następuje za­sysanie i sprężanie za­ssanego powietrza. Za­letą sprężarek łopatko­wych jest stosunkowo prosta konstrukcja, wa­dą — silne tarcie łopa­tek dociskanych siłą odśrodkową do gładzi cylindra (obudowy.).Wspomnianą niedogo­dność wyeliminowano w sprężarce ZOLLER przez za­stosowanie nieruchome­go wału i obracającego się wokół niego wirnika z łopatkami. Pomiędzy końcami łopatek 1 gła­dzią cylindra może więc istnieć stały luz podo­bnie jak w sprężarkach śrubowych lub ROOTS. Wirnik sprężarki ZOL­LER jest jednak nie- wyrównoważony, wsku­tek czego występują duże siły odśrodkowe, obciążające łożyska.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)