PRZY USTALONEJ SZYBKOŚCI

Przy ustalonej szybkości i lepkości ośrodka, jakim jest np. powietrze, grubość warstwy granicznej <5 jest zmienna i na­rasta parabolicznie z długością ścianki. Jak długo warstwa graniczna jest jeszcze cienka, tj. na po­czątku ścianki, tak długo przepływ w niej ma.charakter laminarny, czyli poszczególne cząstki powietrza poruszają się w sposób uporządkowany, wzdłuż linii strug . Po przekroczeniu pewnej odległości, w warstwie granicznej równowaga poruszających się cząstek powietrza zostaje zachwiana i przepływ staje się burzliwy, tj. poszczególne cząstki przepływającego powietrza wykonują również i nie­uporządkowane ruchy poprzeczne do kierunku przepływu.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)