RODZAJ RÓŻNICY

Tego rodzaju różnicę 6.. .8% pręd­kości obrotowych można uzyskać przez zróżnicowanie ciśnie­nia w ogumieniu, czyli dzięki różnicom promieni dynamicz­nych kół (dopuszczalne do ±5%), lub przez zwiększenie o 6 do 8% przełożenia przekładni głównej przedniego mostu. Konstrukcja układu, napędowego zależy w znacznym stopniu od sposobu zawieszenia kół samochodu. Wynika to z okoliczności, że zawieszenie nie­zależne wymaga zaopatrzenia półosi lub wałków napędowych kół w prze­guby krzyżakowe (lub homokinety- czne), które ze względu na duże ob­ciążenia i trudne warunki pracy ule­gają szybkiemu zużyciu. Aby uniknąć stosowania przegubów niekiedy sto­suje się specjalne rozwiązania kon­strukcyjne.

 

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)