SILNIKI TŁOKOWE

Według Nusselta współczynnik a przejmowania ciepła od gorących spalin do ścianki cylindra określa zależność: « = 0,99 ^/p^T (1 + 1,24 cir) [kcal/m3 • godz • °C], gdzie: p — ciśnienie gazów w cylindrze [kG/cms], T — tem­peratura absolutna gazów w cylindrze [° K] oraz c^r — średnia prędkość tłoka [m/sekj. Z podanej zależności wynika, że najbardziej intensywnie przejmowane jest ciepło przez ścianki cylindra bezpośrednio po spaleniu się mieszanki, kiedy tłok oddala się już od gło­wicy cylindra.silniki tłokowe są doładowywane dynamicznie w mniejszym lub większym stopniu I w pewnych zakresach prędkości biegu. Na ogół jednak stopień takiego doładowywania jest niewielki. W niektórych silnikach, zwłaszcza dwusuwowych, wpływ doładowywania dynamicznego jest bardzo istotny.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)