SPRAWNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SPRĘŻARKI

Sprawność objętościowa sprężarki, zależną od sprężu i pręd­kości obrotowej wirników zawiera się zwykle w granicach 0,85…0,95 (dla sprężarek doładowujących).Położenie okna wylotowego jest ściśle związane z położe­niem okna wlotowego, wielkością sprężu oraz kątem pochy­lenia zębów. Położenie okna wylotowego wyznacza się najłat­wiej wykreślnie. W tym celu trzeba znać końcową objętość zajmowaną przez sprężone powietrze Vsp=Vo,Yo’ Vvsiyd [m8], gdzie: V0 — objętość początkowa powietrza w sprężarce.Sprężarka łopatkowa (znana także pod nazwą COSETTE) ma zwykle cylindryczną obudowę, wewnątrz której uło- żyskowany jest mimośrodowo wirnik zaopatrzony w suwli- wie osadzone łopatki .Łopatki te podczas obra­cania się wirnika ślizga­ją się po gładzi cylin- wmM dra.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!