SPRĘŻARKA DYNAMICZNA

Sprężarka dynamiczna, w której ładunek jest sprężany dzięki nadawaniu mu energii kinetycznej, którą następnie ulega zamianie na energię potencjalną ciśnienia; sprężarki dynamiczne dzielą się na osiowe i promieniowe (odśrod­kowe).Do doładowywania silników stosowane są niemal wyłącznie sprężarki promieniowe odznaczające się dość wysoką spraw­nością w zakresie niewielkich wydajności, wchodzących w rachubę w przypadku silników trakcyjnych.Moc pobierana przez sprężarkę dowolnego typu wynika z zależności:Nd = [KM],75 • t]ad •       75 • T]s 75 gdzie: Gd — wydajność sprężarki [kg/sek], lad — praca adiabatycznego sprężania 1 kg czynnika [kGm/kg], !e — praca rzeczywista sprężania 1 kg czynnika w rozpatrywanej sprężarce, — sprawność adiabatyczna sprężarki (tjad = = lad/U), rjni — sprawność mechaniczna sprężarki i jej napędu. 7]S — sprawność ogólna sprężarki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)