SPRĘŻYSTY PIERŚCIEŃ

Prze­suwka zazębia się z piastą synchroni­zatora, a więc zaw­sze obraca się wraz z wałem.Włączanie wybranej – przekładni polega na ryglowaniu od­powiedniego koła zębatego względem wału .W tym celu prze­mieszcza się przesu- wkę z położenia śro­dkowego w prawo lub w lewo, aż do oparcia o zęby wień­ca zębatego ryglo­wanego koła zęba­tego. Wskutek tego sprężysty pierścień synchronizujący zostaje ściśnięty przez wewnętrzne występy przesuwki. Jeżeli koło zębate i wał trwają w bezruchu, w końcowej fazie swego ruchu prze­suwka zazębia się z wieńcem zębatym ryglowanego koła, a pierścień synchronizujący nieco się rozpręża, przy czym jego zewnętrzna wypukłość wchodzi we wgłębienia we­wnętrznych wypustów przesuwki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)