STOPNIOWE ROZPOWSZECHNIANIE

Stopniowo rozpowszechniają się również i w Europie bezstopniowe skrzynki biegów, półautomatyczne oraz automatyczne.Samochody ciężarowe. Układy napędowe samochodów ciężarowych — bez względu na ich rodzaj lub przeznacze­nie — odznaczają się na ogół dużym podobieństwem. Pewna rozmaitość wynika jedynie z coraz szer- 0 szego wykorzystywa­nia w budowie ma­łych . pojazdów cię­żarowych podwozi samochodów osobo­wych oraz . wsku­tek rozpowszechnia­nia się silników pod­podłogowych o cy­lindrach leżących. Powszechnie prawie stosowany jest kla­syczny układ napę­dowy. W samocho­dzie  o małej iub średniej ładowności skrzynka biegów jest zwykle zespolo­na z silnikiem, a. w samochodzie o dużej ładowności — od­dzielnym zespołem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)