SYNCHRONIZATOR BLOKUJĄCY

Przez zwiększenie poosiowego nacisku na przesuwkę przezwyciężony zostaje następnie opór sprężyn zatrzasków przesuwka przemieszczając się zazębia z wewnętrznym wieńcem zębatym koła. Synchronizator blokujący (bezwładnościowy) zapewnia pełne wyrównanie prędkości kątowych łączonych elementów jesz­cze przed ich sprzęgnięciem, bez względu na sposób prze­rzucania dźwigni zmiany biegów, co stanowi istotną zaletę w porównaniu z synchronizatorem ciernym. Koło zębate wału sprzęgłowego oraz swobodne koło zębate na wale głów­nym mają pomocnicze wieńce o prostych zębach oraz stożko­we występy pierścieniowe . Między wspomnianymi kołami na wale głównym osadzona jest piasta synchroni­zatora zaopatrzona na zewnętrznej powierzchni w zęby ewolwentowe o takiej samej podziałce, co i podziałka zę­bów pomocniczych wieńców zębatych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)