SZCZYTOWE RÓŻNICE

Szczytowe róż­nice mogą dochodzić nawet do 25.. .30%. W razie doładowy­wania mechaniczne­go jednostkowe zu­życie paliwa w za­kresie małych ob­ciążeń jest zwykle większe niż silnika wolnossącego,awza- kresie obciążeń mak­symalnych — mniej­sze o około 5. . .10%. Porównanie charakterystyk obciążeniowych silnika wolno­ssącego z doładowywanym mechanicznie i z turbodoła- dowywanym wykazuje, że z ekonomicznego punktu widze­nia turbodoładowywanie jest zawsze uzasadnione . Natomiast jeżeli silnik często pracuje w zakresie małych obciążeń doładowywanie mechaniczne może być przyczyną zwiększonego zużycia paliwa.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)