W DUŻYCH SAMOCHODACH

Silnik wysu­nięty przed oś prze­dnią, a skrzynka bie­gów wbudowana za osią  oraz silnik wbudowany w poprzek pojazdu charakterysty­czną cechą przedniego napędu jest napędzanie kół prze­dnich, które są jednocześnie kołami kierowanymi, za pomo­cą wałków napędowych i przegubów homokinetycznych.W samochodach dużych; podstawowe odmiany: podłużnie wbudo­wany zespół napę­dowy za tylną osią podłu­żnie wbudowany sil­nik i sprzęgło przed tylną osią, a skrzyn­ka biegów za tylną osią oraz poprzecznie wbudo­wany zespół napę­dowy nad tylną osią .Obok omówionych podstawowych ro­dzajów układów na­pędowych, w spora­dycznych przypad­kach spotyka się rozwiązania specjal­ne, np. odwrócony układ klasyczny (sil­nik z tyłu, napędza­ne koła przednie), układ środkowy (sil­nik w środku po­między osiami, napędzane koła tylne) i inne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)