W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

Natomiast w samochodach osobowych produkcji amerykań­skiej, jeżeli wyposaża się je jeszcze w skrzynki biegów z prze­kładniami zębatymi o osiach stałych, to z reguły są to wy­łącznie skrzynki trzybiegowe. ‚Tego rodzaju skrzynki insta­luje się na życzenie nabywców zamiast automatycznych, hydro-mechanicznych skrzynek biegów, traktowanych prze­ważnie w USA jako wyposażenie typowe. Podkreślić należy, że zarówno amerykańskie, jak i euro­pejskie samochody sportowe lub wyczynowe wyposaża się niemal zawsze w skrzynki biegów z przekładniami zęba­tymi o osiach stałych. Tego rodzaju zespoły są bowiem stosunkowo najlżejsze, przekazują napędź największą spraw­nością! zapewniająstałe połączenie silnika z kołami pędnymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)