WIEŃCE ZĘBATE

Wieńce zębate  nasadzane są na walcowe występy części. Najczęściej spotyka się wieńce zębate kół zamacho­wych, zazębiane okresowo z napędzającymi kołami zęba­tymi rozruszników. W celu ułatwienia zazębienia zęby napędzającego koła zębatego rozrusznika oraz wieńca na kole zamachowym mają odpowiednio ścięte krawędzie przeciwne do krawędzi natarcia. Korekcja uzębienia. Silnie obciążone koła zębate samocho­dowych mechanizmów napędowych przeważnie koryguje się przez odpowiednie przesunięcie zarysów ich zębów. Lima środkowa zarysu narzędzia nacinającego ulega wówczas promieniowemu przesunięciu względem koła podziałowego obrabianego koła, przy czym przesunięcie to można wyra­zić jako iloczyn modułu uzębienia (m) i współczynnika (x) przesunięcia zarysu zęba.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)